Lansodor (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo abc (Lansoprazolo) – 28 Cps 30 mg

Lansoprazolo abc (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo abc (Lansoprazolo) – 28 Cps 15 mg

Lansoprazolo abc (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo aur (Lansoprazolo) – 28 Cps 15 mg

Lansoprazolo aur (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo aur (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg fl

Lansoprazolo aur (Lansoprazolo) – 28 Cps 30 mg

Lansoprazolo aur (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg fl

Lansoprazolo aur (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo almus (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo almus (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo alter (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo alter (Lansoprazolo) – 14 Cps15 mg

Lansoprazolo ari (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo ari (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo doc (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo doc (Lansoprazolo) – 28 Cps 15 mg

Lansoprazolo doc (Lansoprazolo) – 28 Cps 30 mg

Lansoprazolo doc (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo tecnig (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo tecnig (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo eg (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo eg (Lansoprazolo) – 28 Cps 15 mg

Lansoprazolo eg (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo eg (Lansoprazolo) – 28 Cps 30 mg

Lansoprazolo fg (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo fg (Lansoprazolo) – 14 Cps Gast30 mg

Lansoprazolo he (Lansoprazolo) – 28 Cps Gast15 mg

Lansoprazolo he (Lansoprazolo) – 14 Cps Gast15 mg

Lansoprazolo he (Lansoprazolo) – 28 Cps Gast30 mg

Lansoprazolo he (Lansoprazolo) – 14 Cps Gast30 mg

Lansoprazolo alt (Lansoprazolo) – 28 Cpr Oro30 mg

Lansoprazolo alt (Lansoprazolo) – 14 Cpr Oro30 mg

Lansoprazolo alt (Lansoprazolo) – 28 Cpr Oro15 mg

Lansoprazolo alt (Lansoprazolo) – 14 Cpr Oro15 mg

Lansoprazolo my (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo my (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo my (Lansoprazolo) – 28 Cps 30 mg

Lansoprazolo my (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg

Lansoprazolo my (Lansoprazolo) – 28 Cps 15 mg

Lansoprazolo my (Lansoprazolo) – 14 Cpr Oro 15 mg

Lansoprazolo my (Lansoprazolo) – 14 Cpr Oro 30 mg

Lansoprazolo pen (Lansoprazolo) – 28 Cps 30 mg

Lansoprazolo pen (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg fl

Lansoprazolo pen (Lansoprazolo) – 14 Cps 30 mg fl

Lansoprazolo pen (Lansoprazolo) – 14 Cps 15 mg

Lansoprazolo pen (Lansoprazolo) – 14 Cps Gas30 mg

Lansoprazolo pen (Lansoprazolo) – 28 Cps 15 mg