Fleiderina (Flecainide Acetato) – 30 Cps 100 mg Rp

Fleiderina (Flecainide Acetato) – 30 Cps 200 mg Rp

Fleiderina (Flecainide Acetato) – 30 Cps 50 mg Rp

Flexen (Ketoprofene) – Gel 50 G 2,5%

Flexen (Ketoprofene) – 30 Cps 200 mg Rp

Flexen (Ketoprofene) – 10 Supp 100 mg

Flexen (Ketoprofene) – 30 Cps 50 mg

Flexen (Ketoprofene) – Gel 50 G 5%

Flexen (Ketoprofene Sodico) – im 6 F 100 mg+6 F 2,5 ml

Flontalexin (Ciprofloxacina Cloridrato Monoidrato) – 6 Cpr Riv 500 mg

Flontalexin (Ciprofloxacina Cloridrato Monoidrato) – 12 Cpr Riv 750 mg

Flontalexin (Ciprofloxacina Cloridrato Monoidrato) – 10 Cpr Riv 250 mg

Flogofenac (Diclofenac Sodico) – 21 Cps 100 mg Rp

Flomax (Morniflumato) – 20 Cpr 700 mg

Flomax (Morniflumato) – Bb 10 Supp 400 mg

Flomax (Morniflumato) – Os Grat 20 Bust 350 mg

Ciprofloxacina tec (Ciprofloxacina Cloridrato Monoidrato) – 6 Cpr 500 mg

Fluoxetina zen (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Flumarin (Morniflumato) – Bb 10 Supp 400 mg

Flumarin (Morniflumato) – Os Grat 20 Bust 350 mg

Fluorouracile ahcl (Fluorouracile) – fl 20 ml 1 G

Fluorouracile ahcl (Fluorouracile) – Fl10 Ml500 mg

Fluorouracile ahcl (Fluorouracile) – fl 100 ml 5 G

Fluorouracile ahcl (Fluorouracile) – Fl5 ml 250 mg

Fluorouracile teva (Fluorouracile) – IV 5 G 100 ml

Fluorouracile teva (Fluorouracile) – IV 1 G 20 ml

Fluoxeren (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxeren (Fluoxetina Cloridrato) – Os Sol 60 ml 20 mg/5 ml

Fluoxeren (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cpr Dispers 20 mg

Fluoxetina accord (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina ang (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina doc (Fluoxetina Cloridrato) – Os 60 ml 240 mg

Fluoxetina doc (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina doc (Fluoxetina Cloridrato) – 12 Cps 20 mg

Fluoxetina eu (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cpr Orod 20 mg

Fluoxetina eu (Fluoxetina Cloridrato) – 12 Cpr Orod 20 mg

Fluoxetina eg (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina eg (Fluoxetina Cloridrato) – 12 Cps 20 mg

Fluoxetina fidia (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina fidia (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cpr Sol20 mg

Fluoxetina gen (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cpr Disp 20 mg

Fluoxetina sandoz (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina my (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina germed (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cps 20 mg

Fluoxetina ger (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cpr Sol 20 mg

Fluoxetina rat (Fluoxetina Cloridrato) – 12 Cpr Solub20 mg

Fluoxetina rat (Fluoxetina Cloridrato) – 28 Cpr Solub20 mg

Fluss (Furosemide+triamterene) – 20 Cpr 40 mg+25 mg

Flutamide eg (Flutamide) – 21 Cpr 250 mg

Flutamide hexal (Flutamide) – 30 Cpr 250 mg