Ramantal (Ramipril+amlodipina Besilato) – 28 Cps 5 mg+5 mg

Ramantal (Ramipril+amlodipina Besilato) – 28 Cps 5 mg+10 mg

Ramantal (Ramipril+amlodipina Besilato) – 28 Cps 10 mg+10 mg

Ramantal (Ramipril+amlodipina Besilato) – 28 Cps 10 mg+5 mg

Ramicor (Ramipril) – 28 Cpr 2,5 mg

Ramipril auro (Ramipril) – 28 Cpr 10 mg

Ramipril auro (Ramipril) – 14 Cpr 5 mg

Ramipril doc (Ramipril) – 14 Cpr Div 5 mg

Ramipril doc (Ramipril) – 28 Cpr Div 5 mg

Ramipril doc (Ramipril) – 28 Cpr Div 2,5 mg

Pubblicità

Ramipril doc (Ramipril) – 28 Cpr Div 10 mg

Ramipril id doc (Ramipril+idroclorotiazide) – 28 Cpr 2,5+12,5

Ramipril id doc (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 2,5+12,5

Ramipril id doc (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5+25 mg

Ramipril id doc (Ramipril+idroclorotiazide) – 28 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id acc (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr2,5+12,5

Ramipril id acc (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id pen (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id pen (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 2,5+12,5

Ramipril id pha (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id pha (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 2,5+12,5

Ramipril id ran (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 2,5+12,5

Ramipril id ran (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id zen (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5+25 mg

Ramipril id zen (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 2,5+12,5

Ramipril abc (Ramipril) – 28 Cpr Div 10 mg

Ramipril abc (Ramipril) – 28 Cpr Div 2,5 mg

Ramipril abc (Ramipril) – 14 Cpr Div 5 mg

Ramipril eu (Ramipril) – 28 Cpr 2,5 mg

Ramipril eu (Ramipril) – 28 Cpr 10 mg

Ramipril eu (Ramipril) – 14 Cpr 5 mg

Ramipril acc (Ramipril) – 28 Cpr 10 mg

Ramipril acc (Ramipril) – 28 Cpr 2,5 mg

Ramipril acc (Ramipril) – 14 Cpr 5 mg

Ramipril germed (Ramipril) – 28 Cpr 10 mg

Ramipril germed (Ramipril) – 28 Cpr 2,5 mg

Ramipril germed (Ramipril) – 14 Cpr 5 mg

Ramipril hex (Ramipril) – 28 Cpr 2,5 mg

Ramipril hex (Ramipril) – 14 Cpr 5 mg

Ramipril id epi (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id eu (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5+25 mg

Ramipril id eu (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr2,5+12,5 mg

Ramipril id ge (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr2,5+12,5 mg

Ramipril id ge (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5+25 mg

Ramipril id hex (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 2,5+12,5

Ramipril id hex (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id ips (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr 5 mg+25 mg

Ramipril id my (Ramipril+idroclorotiazide) – 14 Cpr2,5+12,5 mg

Ramipril id my (Ramipril+idroclorotiazide) – 28 Cpr2,5+12,5 mg

Ramipril id my (Ramipril+idroclorotiazide) – 28 Cpr 5+25 mg

Pubblicità